Delmål     2022
  • Investera 144 000 kr i aktier.
  • Sparkvot om 50 % av utdelningen från mitt egna bolag.
  • Portföljvärde om 158 367 kr.
  • Årstakt om 3 167 kr.
  • Totalavkastning om 18,92 %.
  • Täcka 40 av 60 utdelningsblock.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar