Delmål     2023
  • Investera 144 000 kr i aktier.
  • Sparkvot om 27 % (lön + hyresintäkter).
  • Årstakt om 10 323 kr.
  • Totalavkastning om 18,92 %.
  • Täcka 40 av 60 utdelningsblock.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar