Delmål     2022
  • Investera 144 000 kr i aktier.
  • Sparkvot om 50 % av min lön.
  • Årstakt om 3 167 kr.
  • Totalavkastning om 18,92 %.
  • Täcka 30 av 60 utdelningsblock.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar