Delmål     2023
  • Investera 144 000 kr i aktier.
  • Sparkvot om 27,67 %.
  • Årstakt om 10 448 kr.
  • Totalavkastning om 18,92 %.
  • Täcka 30 av 60 utdelningsblock.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar