Delmål     2024
  • Investera 156 000 kr i aktier.
  • Sparkvot om 30 %.
  • Årstakt om 10 003 kr.
  • Totalavkastning om 18,92 %.
  • Täcka 30 av 60 utdelningsblock.


2 kommentarer: