Delmål2021
  • Investera 60 000 kr i aktier.
  • Amortera 36.000 kr på bolånet.
  • Sparkvot om minst 32,00 % av nettolönen.
  • Återinvestera förra årets utdelning.
  • Ha ett portföljvärde om 200 000 kr.
  • Årstakt om 6 000 kr.
  • Säkerställ utdelningar i alla utdelningsblock.
  • Totalavkastning om 14,87 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar