Årstakt


 1. Kvartal 1 (2021) =         3 210,25 kr/år           - 76,13 %
 2. Kvartal 4 (2020) =       13 449,52 kr/år            + 0,92 %
 3. Kvartal 3 (2020) =       13 326,91 kr/år            + 0,55 %
 4. Kvartal 2 (2020) =       13 254,01 kr/år            + 2,20 %
 5. Kvartal 1 (2020) =       12 968,70 kr/år            + 0,18 %
 6. Kvartal 4 (2019) =       12 945,40 kr/år            + 1,89 %
 7. Kvartal 3 (2019) =       12 704,73 kr/år            + 3,02 %
 8. Kvartal 2 (2019) =       12 332,11 kr/år            + 1,23 %
 9. Kvartal 1 (2019) =       12 182,27 kr/år          + 14,02 %
 10. Kvartal 4 (2018) =       10 684,05 kr/år          + 31,94 %
 11. Kvartal 3 (2018) =         8 097,83 kr/år            + 5,05 %
 12. Kvartal 2 (2018) =         7 708,66 kr/år          + 15,86 %
 13. Kvartal 1 (2018) =         6 653,51 kr/år          + 38,29 %
 14. Kvartal 4 (2017) =         4 811,38 kr/år            + 1,42 %
 15. Kvartal 3 (2017) =         4 744,18 kr/år            + 7,97 %
 16. Kvartal 2 (2017) =         4 394,13 kr/år            + 9,64 %
 17. Kvartal 1 (2017) =         4 007,80 kr/år          + 14,79 %
 18. Kvartal 4 (2016) =         3 491,40 kr/år          + 17,05 %
 19. Kvartal 3 (2016) =         2 982,81 kr/år          + 14,54 %
 20. Kvartal 2 (2016) =         2 604,08 kr/år          + 28,40 %
 21. Kvartal 1 (2016) =         2 028,16 kr/år          + 70,17 %
 22. Kvartal 4 (2015) =         1 191,83 kr/år          + 82,77 %
 23. Kvartal 3 (2015) =            652,08 kr/år        + 139,17 %
 24. Kvartal 2 (2015) =            272,65 kr/år
 25. Kvartal 1 (2015) =                0,00 kr/år

OBS! Ovanstående är 12-månaders rullande utdelning. Jag använder mig av växelkursen: 1 USD = 7,80 SEK som är mediankursen över en 20-års-period.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar