Årstakt


  1. Kvartal 4 (2022) =            XXX,XX kr/år            + X,XX %
  2. Kvartal 3 (2022) =            XXX,XX kr/år            + X,XX %
  3. Kvartal 2 (2022) =            XXX,XX kr/år            + X,XX %
  4. Kvartal 1 (2022) =            XXX,XX kr/år

OBS! Ovanstående är 12-månaders rullande utdelning. Jag använder mig av växelkursen: 1 USD = 7,83 SEK som är den genomsnittliga valutakursen över en 20-års-period.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar