Delmål2019
  • Investera 174.094 kr i aktier.
  • Amortera 36.000 kr på bolånet.
  • Sparkvot om minst 50,00 % av nettolönen.
  • Återinvestera förra årets utdelning.
  • Årstakt om 18.558 kr.
  • Säkerställ utdelningar i alla utdelningsblock.
  • Totalavkastning om 14,87 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar