Delmål2019 (prognos)
 • Investera 173.696 kr i aktier.
 • Amortera 36.000 kr på bolånet.
 • Sparkvot om minst 50,00 % av nettolönen.
 • Återinvestera förra årets utdelning.
 • Årstakt om 16.172 kr.
 • Säkerställ utdelningar i alla utdelningsblock.
 • Totalavkastning om 14,87 %.

2018
 • Investera 164.823 kr i aktier.
 • Amortera 34.000 kr på bolånet.
 • Sparkvot om minst 50,00 % av nettolönen.
 • Återinvestera förra årets utdelning.
 • Årstakt om 10.000 kr.
 • Säkerställ utdelningar i alla utdelningsblock.
 • Totalavkastning om 14,87 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar