Kriterier


Jag baserar mina inköp på några få, enkla kriterier. Detta då jag anser mig inte ha tillräckligt med kunskap för att "besegra marknaden".

Mina inköpskriterier ser ut som följande:

 • Jag köper (för tillfället) bara amerikanska bolag, som har lång utdelningshistorik; gärna s.k. utdelningsaristokrater eller motsvarande.
 • Jag köper bara bolag i min rankinglista. I rankinglistan har jag främst utdelningsaristokrater som delar ut olika månader och block; vilket ger mig en god spridning på min utdelning. Ett mål jag har är att få utdelning varje vecka (därav namnet "Bombmattan").
 • Undantaget från ovanstående regel är Realty Income (O)Realty Income (O) kan jag investera i när ett extra bra tillfälle dyker upp, exempelvis när direktavkastningen ligger högre än det bästa sparkontot.
 • Min rankinglista består av för närvarande elva bolag och är baserat på Joel Greenblatts "The Magic Formula", där stor vikt läggs på return on invested capital och earnings yield (bra bolag till bra priser).
 • Jag köper det bolag jag äger minst av bland mina topp två rankade bolag en gång i månaden (detta då jag starkt tror på "Paretoprincipen").
 • Jag köper aktier i ett bolag som har en historisk omsättnings- och vinsttillväxt de senaste fem åren och som bedöms ha det även de kommande fem åren.
 • Jag köper aktier i ett bolag som har en historisk utdelningstillväxt de senaste tio åren (minst 7 % i genomsnitt de senaste fem åren).
 • Ett bolag får helst inte ha en utdelningsandel som överstiger 80 %. Detta ser jag som ett första varningstecken på att utdelningen kan komma att stå still eller sänkas. Men det kan finnas undantag från denna regel.
 • Om utdelningen skulle stå still (eller än värre sänkas) säljs bolaget direkt och ersätts av ett nytt bolag som jag har i min rankinglista.
 • Jag "tvingar" mig själv att göra ett inköp den 25:e i varje månad. Detta för att få en så god spridning som möjligt på mina inköp, för att betala mig själv innan jag betalar andra och för att koppla bort känslorna vid köp och sälj.
 • Jag köper aktier för minst 13 000 kr vid varje angivet tillfälle.
 • Jag lånar aldrig pengar till att köpa aktier. "Den som är satt i skuld är icke fri". Men tycker samtidigt att det är bättre att låna pengar till aktier, än till t.ex. en bil.
 • Jag är till stora delar fullt investerad i aktiemarknaden vid varje angivet tillfälle. Detta för att låta kassaflödet göra det stora jobbet. Hellre "Time in the market" än "Timing the market". Men jag har även en kassareserv som jag kan implementera vid extra gynnsamma tillfällen.

"Enkelhet är en dygd."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar