Årstakt


  1. Kvartal 4 (2022) =            X XXX kr/år            + X,XX %
  2. Kvartal 3 (2022) =            X XXX kr/år            + X,XX %
  3. Kvartal 2 (2022) =            2 762 kr/år        + 199,93 %
  4. Kvartal 1 (2022) =               921 kr/år

OBS! Ovanstående är 12-månaders rullande utdelning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar